CENÍK

Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami ČR.

Výkony hrazené ze zdravotního pojištění pro všechny pojištěnce zdarma.

CENÍK VÝKONŮ /od 14. 6. 2021/
pro samoplátce bez zdravotního pojištění
Cíleně zaměřené vyšetření, ošetření oftalmologem400,-Kč
 
VÝKONY BEZ ÚHRADY ZDRAVOTÍ POJIŠŤOVNOU
Preventivní a periodická prohlídka pro zaměstnavatele 400,-Kč
 - ověření zrakové ostrosti, barvocitu  
Vyšetření pro oprávnění k řízení motorových vozidel 400,-Kč
Vyšetření pro držitele střelné zbraně 400,-Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace400,-Kč
Vyplnění formuláře Oznámení o úrazu 500,-Kč
Vyplnění formuláře Bolestné při úraze 500,-Kč
Vyplnění formuláře Ztížení společenského uplatnění 500,-Kč
 
KOSMETICKÉ ZÁKROKY
v ceně kosmetických zákroků je zahrnut vlastní výkon, anestetikum,
 materiál, převazy, kontrola

Odstranění drobného kožního útvaru na kůži elektrokauterizací 300,-Kč
Operace kožního útvaru víček excisí a suturou do 1cm2 400,-Kč
 
KONTAKTNÍ ČOČKY
Vstupní balíček kontaktní čočky I. (pro nové nostitele)
v ceně je zaškolení nositele, kontrola, zkušební čočky, pouzdro na čočky,roztok550,-Kč
 Vstupní balíček kontaktní čočky II. ( pro zkušené nositele)  
 v ceně je kontrola, zkušební čočky250,-Kč

Máme uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami ČR